Automatizovana visokoregalna skladišta

O našim uslugama

U svijetu automatiziranih sistema skladištenja i opskrbe, visokoregalna skladišta su jedno od najpopularnijih rješenja. Idealna su za bilo koju firmu koja treba skladištiti velike količine materijala i držati ih organiziranima, a mogu se instalirati u različitim konfiguracijama.

Visokoregalna skladišta sastoje se od regala instaliranih na armiranoj betonskoj ploči. Njihova funkcija nije samo nositi težinu skladištenog materijala, već i težinu krova i zidova. Ti se sistemi prave za automatizirano skladištenje i opskrbu dijelova i proizvoda u proizvodnji, distribuciji, maloprodaji, veleprodaji i institucijama.

S više od 450 obučenih i iskusnih montažera i voditelja projekata, naši instalacijski projekti izvode se s najvećim stepenom tačnosti, preciznosti i u skladu sa svim sigurnosnim zahtjevima, istovremeno ispunjavajući kratke rokove i specifične zahtjeve instalacije. Dimenzije skladišta koje instaliramo mogu doseći visinu do 45 metara, s kapacitetom od preko 100.000 paleta i težinom preko 10.000.000 kilograma.